english


faniMani


O nas
Spis treści
O nas
Zrównoważony rozwój
Agenda 21 - globalne problemy, lokalne rozwiązania
Program budowania dialogu
Wszystkie strony

Pierwsza Warszawska Agenda 21

Stowarzyszenie Pierwsza Warszawska Agenda 21 jest niedochodową organizacją pozarządową, zrzeszającą specjalistów zajmujących się różnymi aspektami zrównoważonego rozwój. Postawiliśmy sobie dwa główne cele:

 1. Inicjowanie, rozwijanie i upowszechnianie działań obywatelskich oraz przedsięwzięć edukacyjnych, informacyjnych, artystycznych i gospodarczych służących:
  • propagowaniu wielokulturowości etnicznej i narodowościowej oraz dziedzictwa kulturowego,
  • ochronie walorów dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazu oraz zasobów środowiska,
  • budowaniu partnerstwa i zasad współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju i samorządności;
  • promocji zdrowia i poprawie jakości życia,
  • pobudzaniu inicjatyw lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju.
 2. Inicjowanie i propagowanie dialogu i partycypacji społecznej służących:
  • integrowaniu społecznych, kulturowych, ekonomicznych i ekologicznych celów rozwoju oraz upowszechnianiu działań interdyscyplinarnych,
  • długofalowemu planowaniu i zarządzaniu opartemu o cele i zasady zrównoważonego rozwoju,
  • analizowaniu, diagnozowaniu i prognozowaniu tych procesów.

Członkowie stowarzyszenia realizują jego cele m.in.:

 1. Prowadząc działalność edukacyjną i informacyjną, czyli m.in. redagując własną stronę WWW, prowadząc punkt konsultacyjny, wydając publikacje.
 2. Organizując konferencje, seminaria, warsztaty i wystawy oraz imprezy upowszechniające metody i rozwiązania służące realizacji zaleceń Agendy 21 na poziomie lokalnym.
 3. Współpracując z instytucjami naukowymi, administracją publiczną, instytucjami gospodarczymi i finansowymi i innymi organizacjami przy realizacji celów statutowych.

Pierwsza Warszawska Agenda 21 działa od 1998r. i jako partner wielu organizacji i instytucji bierze udział w programach i projektach krajowych i międzynarodowych.Poprawiony: 19 października 2010
 
© Zabi