english


faniMani


O nas - Zrównoważony rozwój
Spis treści
O nas
Zrównoważony rozwój
Agenda 21 - globalne problemy, lokalne rozwiązania
Program budowania dialogu
Wszystkie strony

Zrównoważony rozwój

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej umieszcza ochronę środowiska opartą na zasadzie zrównoważonego rozwoju, wśród podstawowych celów państwa.

Zrównoważony rozwój to przede wszystkim proces zmian (transformacji) obejmujący pięć podstawowych obszarów rozwoju (przestrzeń i środowisko, działalność gospodarcza, społeczna i instytucjonalno-polityczna). Powiązanie ich ze sobą w tzw. ład zintegrowany - rozumiany jako jakość życia - wymaga wyboru i zastosowania zasad zawartych w "Deklaracji z Rio", przyjętej na "Szczycie Ziemi" w 1992 r.

Zdajemy sobie sprawę, że tworzenie strategii, programów i planów rozwoju na wzór Agendy 21, nie jest sprawą łatwą. Jednak wiedza i doświadczenia zebrane w ciągu wielu lat działalności stowarzyszenia dowodzą, że dzięki współpracy i dialogowi zainteresowanych stron - samorządu, administracji, polityków, przedstawicieli biznesu, oświaty, nauki, kościoła, organizacji społecznych i zawodowych oraz mieszkańców - można stworzyć wspólną wizję rozwoju i w oparciu o nią opracować strategię zrównoważonego rozwoju miasta, gminy, dzielnicy.

Działania stowarzyszenia koncentrują się na propagowaniu dobrych praktyk i wzorów, aby zainspirować samorządy i ich partnerów społecznych do naśladowania. Służą także poszukiwaniu i upowszechnianiu skutecznych rozwiązań na styku gospodarka - ochrona środowiska. Naszym partnerem jest Polska Sieć Gmin, Miast i Powiatów Zrównoważonego Rozwoju.Poprawiony: 19 października 2010
 
© Zabi