english


faniMani


O nas - Agenda 21 - globalne problemy, lokalne rozwiązania
Spis treści
O nas
Zrównoważony rozwój
Agenda 21 - globalne problemy, lokalne rozwiązania
Program budowania dialogu
Wszystkie strony

Agenda 21 - globalne problemy, lokalne rozwiązania

Globalny Program Działań - Agenda 21 powierza władzom lokalnym ważną rolę w praktycznym wprowadzaniu zaleceń i działań określonych w tym dokumencie. W rozdziale 28. Agendy 21 określono pożądany sposób działania władz lokalnych, polegający na kreatywności, samodzielności, przejawianiu inicjatywy i otwartości, a nie na biernym czekaniu na wytyczne. Agenda 21 poświęca wiele miejsca roli władz lokalnych, gdyż to właśnie one tworzą, prowadzą i utrzymują infrastrukturę techniczną i społeczną, realizują zadania związane z zagospodarowaniem przestrzennym, utrzymaniem czystości i porządku, tworzą własną i realizują krajową i regionalną politykę ekologiczną. To władze lokalne mają za zadanie podjęcie i prowadzenie dialogu ze społeczeństwem oraz propagowanie zasad zrównoważonego rozwoju wśród społeczności lokalnych.

Przyjęcie Agendy 21 w 1992 r. uczyniło ze zrównoważonego rozwoju powszechnie akceptowany cel. Jednak głównym problemem oceny postępów tego procesu w skali międzynarodowej, narodowej czy lokalnej był brak standardów i wskaźników będących narzędziami tej oceny. Planowanie zrównoważonego rozwoju powinno opierać się na aktualnych, rzetelnych i użytecznych informacjach. Dlatego działania stowarzyszenia koncentrują się na:

  • propagowaniu modeli monitorowania zrównoważonego rozwoju,
  • upowszechnianiu metod i wyników oceny tego procesu,
  • popularyzowaniu zastosowania wskaźników jako argumentów i instrumentów do podejmowania decyzji oraz zarządzania (rozdział 40. Agendy 21).


Poprawiony: 19 października 2010
 
© Zabi