english


faniMani


O nas - Program budowania dialogu
Spis treści
O nas
Zrównoważony rozwój
Agenda 21 - globalne problemy, lokalne rozwiązania
Program budowania dialogu
Wszystkie strony

Program budowania dialogu

Podstawą dla działań na szczeblu lokalnym w Polsce jest II Polityka Ekologiczna Państwa, dokument przyjęty przez Rząd w czerwcu 2000 r. Pierwsza wersja Polityki Ekologicznej Państwa została uchwalona przez Sejm RP w 1991 r. - czyli na rok przed Konferencją "Środowisko i Rozwój", na której państwa należące do ONZ przyjęły Agendę 21. Głównym celem II Polityki Ekologicznej było określenie podstaw do wdrożenia strategii zrównoważonego rozwoju kraju. Strategię taką Rząd przyjął w lipcu 2000 r. w dokumencie Polska 2025 - długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju.

II Polityka Ekologiczna Państwa zakłada stworzenie takich struktur zarządzania na szczeblu samorządowym oraz taki podział kompetencji, zadań i procedur, aby cele polityki były wyznaczane w oparciu o rozpoznanie potrzeb lokalnych, regionalnych i krajowych, a środki do ich osiągnięcia były dobierane w oparciu o kryteria efektywności ekologicznej i ekonomicznej. Istotnym warunkiem zrównoważonego rozwoju jest dialog wszystkich partnerów społecznych. Dlatego tak ważne jest, aby przygotowanie strategii, polityk, programów czy wskaźników odbywało się z udziałem wszystkich zainteresowanych stron.

Wszystkie inicjatywy Pierwszej Warszawskiej Agendy 21 służą rozwiązywaniu wspólnych problemów w drodze wspólnego dialogu. Naszymi partnerami, którzy wspierali nasze działania przez ostatnie lata były różne instytucje i organizacje m.in. : Umbrella Project-UNDP, Miasto Stołeczne Warszawa, Europäische Akademie für Städtische Umwelt Berlin, International Centre for Sustainable Cities, Towarzystwo Współpracy Miast Haga-Warszawa, Samorząd Województwa Mazowieckiego. Efektem tej współpracy było wiele imprez i publikacji o charakterze edukacyjnym m.in.:

  • Szkolna Agenda 21 w ramach programu Razem w XXI wiek - warsztaty dla uczniów i nauczycieli warszawskich szkół średnich (1998);
  • Halo Haga - halo Warszawa ? program edukacyjny dla młodzieży szkół średnich (1999-2000);
  • Szukaj zysku w odzysku - seminarium i publikacja z okazji Dnia Ziemi (1999);
  • Lokalna Agenda 21- sukcesy i porażki - seminarium z okazji Dnia Ziemi (2000);
  • Zrównoważony rozwój - od teorii do praktyki - seminarium z okazji "Dnia Ziemi" wraz z materiałami (2001);
  • strona internetowa zawierająca informacje na temat: form działania stowarzyszenia, głównych zagadnień zawartych w Agendzie 21, imprez i programów edukacyjnych wraz z wykazem i streszczeniami materiałów źródłowych, a także omówienie wyników prac dotyczących stanu środowiska Warszawy.

Stowarzyszenie było współorganizatorem imprez międzynarodowych, takich jak:

Do działalności stowarzyszenia należy także prowadzenie szkoleń dla nauczycieli, administracji samorządowej i sektora usługowego, m.in.:

Pierwsza Warszawska Agenda 21 prowadzi punkt konsultacyjny, z którego pomocy skorzystało wiele osób - przedstawicieli organizacji, instytucji, mieszkańców oraz wielu uczniów i studentów z całej Polski (e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. kom. 695 596 093 (czynny we wtorki i czwartki od 12.00 do 17.00).

W 2006 roku wspólnie z Towarzystwem Współpracy Miast Haga ? Warszawa przygotowaliśmy międzynarodowy projekt Haga ? Warszawa ? Jugalpa. Jego celem było porównanie stanu środowiska tych trzech miast. W Warszawie, w Hadze i w Jugalpie młodzież z wybranych szkół średnich sporządzała własny raport, w którym zamieszczone zostały informacje o skali i skutkach zjawisk i procesów mających niekorzystny wpływ na stan środowiska w ich mieście. Raporty były podstawą do opracowania programów działań, jakie może podjąć młodzież każdego z miast we współpracy z nauczycielami i rodzicami, aby przeciwdziałać zagrożeniom najgroźniejszym dla środowiska i ludzi. Projekt, którego ostatnim etapem miały być wspólne warsztaty i wymiana doświadczeń z osiągniętych rezultatów, nie został zakończony ponieważ nie uzyskał dofinansowania.

Nasi członkowie wzięli udział w organizacji niezwykłej Podróży do Azji, która odbyła się w czerwcu 2006 roku na warszawskim Stadionie X-lecia. Pomysłodawcą i koordynatorem projektu była Fundacja Przestrzeń Wymiany Działań ?Arteria?. Terenem nietypowej wędrówki był najbardziej wietnamski rejon Warszawy ? nieistniejący już Jarmark Europa. Spacer wyznaczoną trasą nie ograniczał się do chłodnej obserwacji ?turystycznych ciekawostek?, lecz był żywym kontaktem z ludźmi, szeregiem interesujących spotkań z niezwykłymi postaciami, oswajaniem z naszą lokalną Azją i jej kulturą oraz odczarowywaniem niewiedzy o społeczności wietnamskiej w Warszawie.

Na przełomie sierpnia i września 2006 roku pomagaliśmy przy organizacji międzynarodowej imprezy kulturalno-artystycznej pod nazwą Willa Warszawa, realizowanej przez Fundację Raster we współpracy z Fundacją Galerii Foksal. Willa Warszawa była prezentacją dziesięciu prywatnych galerii sztuki współczesnej z Europy i Ameryki, które połączyła idea odkrywania i promowania najbardziej intrygujących postaw artystycznych. Starą willę na warszawskiej Ochocie przez 8 dni tłumnie odwiedzali widzowie i artyści, biorący udział w niecodziennych spektaklach, koncertach, pokazach filmów i przedstawieniach tańca współczesnego oraz ekspozycjach prac kilkudziesięciu artystów. Od rana do późnej nocy kilkoro młodych wolontariuszy z naszego stowarzyszenia pomagało w kolportażu zaproszeń, przygotowaniu ekspozycji, sprzątaniu sal i w innych pracach organizacyjnych.

W listopadzie 2006 roku zostaliśmy zaproszeni do udziału w szkoleniu Local Agenda and Participatory Budget, które odbywało się w Walencji (Hiszpania) w ramach projektu Learning Community programu SOCRATES. Z ramienia Pierwszej Warszawskiej Agendy 21 wzięła w nim udział przedstawicielka Zarządu.

Od czerwca do października 2007 roku trwały przygotowania do konferencji Wilanowski Park Kulturowy ? uwarunkowania i perspektywy. Naszym celem ? jako organizatorów tej ważnej imprezy, było zaprezentowanie efektów prac nad projektem Wilanowskiego Parku Kulturowego i zainicjowanie dyskusji społecznej nad jego koncepcją. Obszar parku ma obejmować zabytkowe rezydencje Wilanowa, Natolina i Ursynowa wraz terenami o dużych walorach przyrodniczych takich jak Morysin, Gucin Gaju i Skarpa Służewiecka. Wyznaczony teren miałby podlegać szczególnej ochronie przed nową zabudową, stwarzając dodatkowe możliwości rozwoju turystyki i rekreacji. Ograniczenie inwestycji na terenie WPK nie były po myśli wielu inwestorów i developerów planujących lokalizowanie kolejnych osiedli w Wilanowie. Dokumentację niezbędną do powołania WPK wykonał ? na zlecenie Stołecznego Konserwatora Zabytków, zespół kierowany przez Janusza Korzenia i Zbigniewa Myczkowskiego. Jednak prace nad utworzeniem WPK przeciągały się w nieskończoność, a dokumentacja wykonywana na potrzeby planu ochrony parku, była wielokrotnie zmieniana, potem uzgadniana i opiniowana przez różne instytucje i administrację. Ciągnąca się od 3 lat procedura nie zakończyła się formalnym powołaniem Wilanowskiego Parku Kulturowego.

We wrześniu 2007 roku zorganizowaliśmy na warszawskiej Pradze warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży Pod jednym Dachem. Projekt został dofinansowany przez Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Praga Północ. Więcej na ten temat w dziale Warszawska Galeria Wielu Kultur.

Zaangażowaliśmy się w 2008 roku w międzynarodowy projekt pod nazwą Karawana Europejska (Caravan of Europe). Projekt realizowany był we współpracy z organizacjami i instytucjami z 6 państw europejskich (Włochy, Czechy, Niemcy, Polska, Litwa, Holandia) jako seria wystaw, seminariów i warsztatów objazdowych. Tematem projektu były największe katastrofy ekologiczne i ocena ich skutków społecznych, gospodarczych i ekologicznych ? po latach. Organizacje zaangażowane w przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom i awariom przemysłowym przygotowały rekomendacje dla Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego w sprawie zaostrzenia wymagań i poprawy bezpieczeństwa obywateli narażonych na potencjalne zagrożenia wywołane katastrofami przemysłowymi. Rekomendacje wypracowane zostały podczas serii warsztatów, seminariów i spotkań zorganizowanych w latach 2007 ? 2008 przez organizacje ekologiczne i instytucje naukowe. Więcej na ten temat w dziale Katastrofy ekologiczne.

Praski Labirynt ? urban playground ? miejska gra terenowa zorganizowana została z okazji 360 rocznicy uzyskania praw miejskich przez warszawską Pragę. W grze wzięło udział 68 zespołów, których zadaniem było odnalezienie miejsc opisanych w zagadkach i ułożeniu hasła będącego rozwiązaniem gry. Karty uczestnictwa z rozwiązanym hasłem zbierane były przez nas na mecie, gdzie mierzony był czas każdego zespołu. Dla najlepszych przygotowane zostały nagrody i dyplomy, które zostały wręczone zwycięzcom i wolontariuszom przez Burmistrza Pragi Północ. Więcej informacji i dokumentacja fotograficzna w dziale Praski Labirynt.

Rola Prognozy Oddziaływania na Środowisko w praktyce i procedurze planowania miejscowego ? to temat seminarium, które na zlecenie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy zorganizowaliśmy w czerwcu 2008 roku. W seminarium - adresowanym do pracowników administracji samorządowej oraz innych instytucji związanych z planowaniem przestrzennym, biur projektów, jednostek naukowych z terenu Warszawy i województwa mazowieckiego, wzięło udział około 80 osób. Program seminarium, wnioski oraz teksty części wystąpień zamieszczone zostały w dziale Zrównoważony rozwój.

Praski Salon Fotografii Portretowej, to projekt artystyczny, który odbył się podczas ?V Praskich Spotkań z Kulturą? w dniu 14 września 2008r. Podczas spektaklu ulicznego ustawiliśmy na Ząbkowskiej kilka plansz przedstawiających postaci kojarzące się z tożsamością Pragi, z jej przemijającym wizerunkiem lub rodzącą się nowym obliczem społecznym. Wszystkim uczestnikom imprezy, którzy wcielili się w postacie przedstawione na planszach nasi fotografowie zrobili piękne zdjęcia pamiątkowe. Najlepsze portrety można obejrzeć w specjalnej galerii Praskiego Salonu Fotografii Portretowej. Projekt został dofinansowany przez Wydział Kultury Dzielnicy Praga Północ.

Warszawska Galeria Wielu Kultur, to projekt edukacyjny prezentujący kulturę, sztukę, historię i tradycje mniejszości narodowych i grup etnicznych od wieków związanych z Warszawą oraz ich wkład w jej rozwój gospodarczy, naukowy i kulturalny Warszawy. Jednym z celów projektu zrealizowanego dzięki dofinansowaniu Biura Edukacji m.st. Warszawy w 2008 roku było przedstawienie relacji Warszawiaków z obcokrajowcami i imigrantami, którzy obecnie pracują i mieszkają w stolicy, obalenie stereotypu ?obcego? i uświadomienie młodzieży, że Warszawa od wieków była miastem wielu kultur i wielu narodów. Materiały na ten temat zamieszczone zostały w dziale Warszawska Galeria Wielu Kultur.

WĘDRÓWKI NADWIŚLAŃSKIE powstały w 2008 jako koncepcja trasy wycieczkowej promującej Wisłę w Warszawie. Przygotowana przez nas trasa prowadzi przez tereny nadwiślańskie położone między Biblioteką Uniwersytecką a Kępą Zawadowską i rezerwatem Wyspy Zawadowskie w Warszawie. Na trasie ? składającej się z 4 odcinków (ok. 150 punktów) - znalazły się obiekty, miejsca, tereny charakterystyczne dla zjawisk zachodzących w przestrzeni przyrodniczej, kulturowej i społecznej związanej z warszawską Wisłą i wynikające z położenia nad rzeką. Przewodnik multimedialny z mapami i opisami wszystkich ważnych miejsc i zjawisk powstał dzięki wsparciu finansowemu Biura Ochrony Środowiska w Urzędzie m.st. Warszawy. Jego pełna wersja znajduje się w dziale Wędrówki nadwiślańskie.

Przedstawiciele stowarzyszenia biorą udział w pracach Komisji Dialogu Społecznego ds. Warszawskiej Wisły (KWW) działającej w ramach Forum Dialogu Społecznego przy Prezydencie m.st. Warszawy. W 2008 roku członkowie KWW opracowali ?Strategię dla Warszawskiej Wisły? adresowaną do wszystkich partnerów społecznych zaangażowanych w zarządzanie Wisłą i terenami nadwiślańskimi oraz do społeczności i organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony przyrody, rozwoju rekreacji i sportów wodnych oraz animacji kultury nad Wisłą. Więcej na temat KWW na stronie www.um.warszawa.pl/ngo. Materiały dotyczące Wisły zamieszczone są w dziale Wisła w Warszawie.

Zapraszamy do współpracyPoprawiony: 19 października 2010
 
© Zabi