english


faniMani


Seminarium Prognozy

Seminarium, 30.06.2008r.

Stowarzyszenie Pierwsza Warszawska Agenda 21 wspólnie z Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy zorganizowało w dniu 30 czerwca 2008r. w Warszawie seminarium pod nazwą rola prognozy oddziaływania na środowisko w procedurze i praktyce planowania miejscowego.

Seminarium było odpowiedzią na coraz niższy poziom merytoryczny dokumentacji wykonywanej w ramach prognozy oddziaływania na środowisko do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Uczestnikami seminarium byli m.in. przedstawiciele: Biura Architektury i Planowania Przestrzennego i Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, biur i pracowni projektowych sporządzających projekty planów miejscowych i prognozy do nich, przedstawiciele organów uzgadniających (rządowych i samorządowych) oraz Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego, instytucji naukowych i uczelni warszawskich mających w swoim programie kształcenie w zakresie wykonywania prognozy oddziaływania na środowisko.

Organizatorom zależało na wszechstronnym przedstawieniu problemów merytorycznych i proceduralnych oraz wskazanie wagi prognozy w procesie planistycznym, a także wymogów jakie powinna ona spełniać w świetle obowiązujących przepisów.

Do głównych zagadnień poruszanych przez wykładowców podczas seminarium należały:

  • Podstawy prawne oraz planowane zmiany przepisów dotyczących miejsca i celu sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko;
  • Przedmiot i zakres prognozy;
  • Funkcje i zastosowanie prognozy w praktyce sporządzania planu;
  • Źródła i zakres informacji o środowisku jako podstawa prawidłowego prognozowania;
  • Powiązania prognozy z innymi dokumentami;
  • Ocena dokumentacji składającej się na prognozę do mpzp z punktu widzenia organów uzgadniających;
  • Rola prognozy w praktyce planistycznej;
  • Zakres wniosków i rozwiązań zawartych w prognozie oraz sposób informowania o ich wykorzystaniu w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
Poprawiony: 19 października 2010
 
© Zabi