english


faniMani


Spis treści
Wspólna przestrzeń - wspólne decyzje
Ład przestrzenny i zrównoważony rozwój ? podstawy planowania przestrzennego
W kierunku zrównoważonego rozwoju miast
Hierarchia w planowaniu przestrzennym
Gdzie i kiedy mogą być podejmowane prace budowlane lub inne działania inwestycyjne?
Jakie podmioty biorą udział w opracowaniu planu miejscowego?
Czym jest i jak powstaje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?
Dlaczego udział mieszkańców w planowaniu przestrzennym jest tak ważny?
Czym jest partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym?
Jakie korzyści daje dialog?
Żeby decydować, trzeba wiedzieć jak
Materiały źródłowe wykorzystane w publikacji
Wszystkie strony

Czym jest partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym?

Partycypacja społeczna polega na udziale obywateli w decydowaniu o sprawach społeczności, której są członkami oraz w zarządzaniu nimi. Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym definiowana jest jako proces, w którym biorące udział w nim strony współdziałają w przygotowaniu planów, realizacji określonej polityki przestrzennej i podejmowaniu decyzji dotyczących tych kwestii. Cechą charakterystyczną partycypacji jest aktywny udział i współdziałanie wszystkich partnerów biorących udział w tym procesie. Dlatego świadome i aktywne uczestnictwo obywateli w procesie planowania przestrzennego jest sprawą niezmiernie istotną, gdyż pozwala na prezentowanie opinii i preferencji mieszkańców w sprawach tak ważnych jak przeznaczenie terenów pod różne funkcje oraz sposoby zagospodarowania najbliższej okolicy. Prawo do udziału każdego zainteresowanego w tworzeniu dokumentów planistycznych ? takich jak studia gminne czy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, to nie tylko forma uspołecznienia procesu decyzyjnego, ale przede wszystkim obowiązek mieszkańców i ich przedstawicieli.

Dzięki korzystaniu z możliwości jakie daje mieszkańcom prawo mogą oni wpływać na decyzje podejmowane przez władze gminy. A decyzje, które biorą pod uwagę racje większości mieszkańców i kierują się potrzebami społeczności, zwiększają zaufanie do władz oraz dają gwarancje mieszkańcom, że w ramach prowadzonego dialogu ich zdanie jest brane pod uwagę.Poprawiony: 20 marca 2014
 
© Zabi