english


faniMani


Badanie zanieczyszczeń powietrza w Warszawie metodą bioindykacyjną

Metody bioindykacyjne oceny stanu środowiska polegają na badaniu reakcji organizmów żywych na określony stres środowiskowy. Biowskaźniki są organizmami, których występowanie, żywotność lub reakcja zmienia się pod wpływem warunków środowiska. W ocenie zanieczyszczenia środowiska metody bioindykacyjne odgrywają ważną rolę gdyż są uzupełnieniem pomiarów fizycznych i chemicznych dokonywanych za pomocą specjalistycznej aparatury. Dają one obraz rzeczywistych możliwości pobierania i kumulacji toksycznych substancji przez organizmy żywe.

Badania zanieczyszczenia powietrza przeprowadzono w 250 punktach pomiarowych. W punktach tych eksponowano woreczki z mchami przez 12 tygodni. Miejsce ekspozycji woreczku z mchem wybierano w terenie zachowując zasadę, by punkt ekspozycji oddalony był od ulicy o dużym natężeniu ruchu o co najmniej 50 m. Siatki z mchem umieszczone były na wysokości ok. 3 metrów na drzewach, latarniach itp.

Wyniki badań są efektem współpracy pomiędzy Ogrodem Botanicznym PAN, Biurem Zarządu m. st. Warszawy oraz Urzędem Gminy Warszawa Centrum. Prezentujemy pełny opis metody badań, mapę Warszawy z lokalizacją punktów pomiarowych oraz mapy zanieczyszczeń powietrza poszczególnymi pierwiastkami chemicznymi.

Poprawiony: 19 października 2010
 
© Zabi