english


faniMani


Praski Labirynt - Regulamin

REGULAMIN

Praskiego Labiryntu ?miejskiej gry terenowej

Warszawa, 07 czerwca 2008r. (sobota)

Trasa nr 1 i trasa nr 2

 1. W miejskiej grze terenowej pod nazwą ?Praski Labirynt? może wziąć udział każdy, kto chciałby sprawdzić swoją wiedzę o dzielnicy, orientację w terenie i na dodatek dobrze się bawić.
 2. W grze można brać udział ?solo? (indywidualnie), w towarzystwie znajomych, przyjaciół lub rodziny. Do tropienia śladów historii warszawskiej Pragi możesz wykorzystać swojego psa.
 3. Dzieciaki i młodzież ? poniżej 15 lat ? mogą uczestniczyć w grze pod opieką osób dorosłych.
 4. Miejscem zbiórki i startu, w którym należy stawić się 7 czerwca 2008r. (sobota) między godz. 13:00 a 14:00, jest chodnik przy ogrodzeniu Cerkwi Metropolitalnej św. Marii Magdaleny w Al. Solidarności. Na uczestników gry oczekiwać tam będą organizatorzy ?Praskiego Labiryntu? z Pierwszej Warszawskiej Agendy 21 ? z identyfikatorami i plakatem. Rejestracja uczestników zostanie zakończona o godz. 14.00 (patrz mapka).
 5. Każdy uczestnik indywidualny i grupowy otrzyma na starcie kartę uczestnictwa w ?Praskim Labiryncie?. Karta zawierać będzie opis trasy ? w formie opowiadania z zaszyfrowanymi opisami miejsc ? kolejnych etapów, które należy odgadnąć i do których trzeba dotrzeć w jak najkrótszym czasie ? wyłącznie pieszo.
 6. W karcie znajdować się będą również rubryki do wpisania numeru i danych uczestnika oraz godziny startu i zakończenia gry (godzinę startu i zakończenia wpisywać będą organizatorzy na starcie i na mecie) oraz rubryki do wklejenia słów składających się na hasło, czyli rozwiązanie gry. Zadaniem uczestników bę-dzie ułożenie hasła z poszczególnych słów w taki sposób, aby uzyskać logiczne zdanie stanowiące rozwiązanie gry. Miejsce na wpisanie całego hasła umiesz-czone zostanie w osobnej rubryce znajdującej się w karcie uczestnictwa.
 7. Po zarejestrowaniu się na starcie ?Praskiego Labiryntu? i otrzymaniu karty, uczestnicy wyruszają na trasę złożoną z kilkunastu punktów etapowych, których zaszyfrowane opisy zawiera opowiadanie. Zadaniem uczestników jest odgadnię-cie jakie miejsca zostały opisane w tej historii, dotarcie do niech i odnalezienie czekających tam ?łączników?, czyli osób, które przekazywać będą uczestnikom samoprzylepne karteczki ze słowami składającymi się na hasło gry. Karteczkę otrzymaną od ?łącznika? należy wkleić przy opisie miejsca do którego się dotarło.
 8. Kolejność odgadywania miejsc (etapów) opisanych w opowiadaniu jest dowolna. Każdy może również wybrać własną drogę, którą do tych miejsc dotrze.
 9. Zakończeniem gry, jest dotarcie do ostatniego punktu na trasie ?Praskiego Labi-ryntu? oznaczonego w opisie jako ?META? i wpisanie hasła złożonego z poszcze-gólnych słów w odpowiedniej rubryce karty uczestnictwa.
 10. Po dotarciu do ?METY? i wpisaniu hasła w odpowiednią rubrykę trzeba zgłosić się do ?sędziego?, który sprawdzi rozwiązanie i wpisze do karty godzinę ukończenia gry.
 11. Zwycięscy w poszczególnych kategoriach, którzy prawidłowo rozwiążą hasło i pokonają trasę ?Praskiego Labiryntu? w najkrótszym czasie, otrzymują od organi-zatorów dyplomy i upominki.
 12. Lista zwycięzców ?Praskiego Labiryntu? w poszczególnych kategoriach wraz z fotkami uwieczniającymi ich sukces zostanie opublikowana w witrynie interneto-wej Pierwszej Warszawskiej Agendy 21 (http://www.21agendawaw.pl). Znajdzie się w niej również informacja o miejscu i terminie wręczenia nagród zwycięzcom gry.
 13. Każdy uczestnik indywidualny lub zespół powinien posiadać: plan miasta lub mapę dzielnicy, ołówek lub flamaster, wygodne ubranie i obuwie ? zapewniające ochronę w razie deszczu lub upału, wodę mineralną lub inny napój. (bezalkoho-lowy).
 14. Z udziału w grze wykluczone są osoby pod wpływem alkoholu.
 15. Na odszyfrowanie wszystkich miejsc na trasie ?Praskiego Labiryntu? i na jej poko-nanie trzeba zarezerwować sobie ok. 2 godzin.

Serdecznie zapraszamy w imieniu

Pierwszej Warszawskiej Agendy 21 oraz Wydziału Kultury w Dzielnicy Praga Północ

Poprawiony: 19 października 2010
 
© Zabi