english


faniMani


Większość ? mniejszość, my ? oni, swoi ? obcy
Spis treści
Większość ? mniejszość, my ? oni, swoi ? obcy
Mniejszości narodowe i etniczne
Uchodźcy z różnych stron świata
Cudzoziemcy - chcą tu być
Polacy wobec obcokrajowców
W poszukiwaniu pracy i godnego życia
Wiele kultur ? wielu ludzi
Wszystkie strony

Na tle krajów współczesnej Europy Polska przedstawia się jako kraj wyjątkowo jednorodny etnicznie i narodowościowo.

Obcy, czyli mniejszość

Żyją obok nas. Spotykamy ich na ulicy, w sklepie, w szkole. Mijamy ich nie zastanawiając się kim są, czym się zajmują, ale zwykle traktujemy ich jak obcych - bo są inni. Mówią niezrozumiałym dla nas językiem, obchodzą inne niż my święta. Są ?mniejszością?, a my ?większością?. ?Większość? zawsze decyduje, jest wzorem, standardem społecznej rzeczywistości. ?Mniejszość? oznacza coś odmiennego, egzotycznego, nie mieszczącego się w przyjętym wzorze. ?Mniejszość? może należeć do grupy narodowej lub etnicznej od wieków zamieszkującej Polskę i mieć polskie obywatelstwo. Inna ?mniejszość? ma status uchodźcy. Należą do niej obcokrajowcy, którzy w obawie przed prześladowaniami z powodu rasy, religii, narodowości, przynależności do grupy społecznej lub poglądów politycznych wyjechali ze swojego kraju i ze względu na represje, które mogą ich tam spotkać nie chcą lub nie mogą wrócić do ojczyzny. ?Mniejszością? są również imigranci, czyli obcokrajowcy, którzy w sposób legalny lub nielegalny znaleźli się na terytorium Polski, chcą tu zostać na jakiś czas lub na stałe, chcą tu pracować lub uczyć się.Poprawiony: 19 października 2010
 
© Zabi