english


faniMani


Wybrane pojęcia i terminy - Mniejszości etniczne w Polsce
Spis treści
Wybrane pojęcia i terminy
Mniejszości etniczne w Polsce
Migracja cudzoziemców do Polski
Zasady pobytu i prawa cudzoziemców w Polsce
Status cudzoziemca w Polsce
Instytucje i organizacje
Integracja cudzoziemców w Polsce
Cudzoziemcy w Warszawie
Wszystkie strony

Mniejszości etniczne w Polsce

Według ustawy ustawa z dnia 6 stycznia 2005r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz.U. z 2005, Nr 17, poz. 141; Dz.U. z 2005, Nr 62, poz. 550) do mniejszości etnicznych w Polsce zaliczani są: Karaimi, Łemkowie, Tatarzy i Romowie.

Ponadto za język regionalny uznaje się język kaszubski. Dzięki temu z praw zapisanych w ustawie korzystają także Kaszubi, którzy nie są uznawani za mniejszość etniczną, lecz za grupę regionalną.

Źródłem oficjalnych (urzędowych) danych o liczebności poszczególnych mniejszości jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań z 2002 roku. Dane ze spisu opierają się na zadeklarowanej przez ankietowanych przynależności do grupy narodowej lub etnicznej.

Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce wg danych Spisu Powszechnego z 2002 r.

Nazwa mniejszości Liczba ogółem Udział obywateli ogółem w % Posiadający obywatelstwo polskie Udział członków mniejszości posiadających obywatelstwo polskie w %
Ludność ogółem 38.230.080 100 37.529.751 ----
Mniejszości ogółem 268.845 0,7 253.273 100
1. niemiecka 152.897 0,40 147.094 58,08
2. białoruska 48.737 0,13 47.640 18,81
3. ukraińska 30.957 0,08 27.172 10,73
4. romska 12.855 0,03 12.731 5,03
5. rosyjska 6.103 0,02 3.244 1,28
6. łemkowska 5.863 0,02 5.850 2,31
7. litewska 5.846 0,02 5.639 2,23
8. słowacka 2.001 0,01 1.710 0,68
9. żydowska 1.133 0,0 1.055 0,42
10. ormiańska 1.082 0,0 262 0,10
11. czeska 831 0,0 386 0,15
13. tatarska 495 0,0 447 0,18
14. karaimska 45 0,0 43 0,02


Poprawiony: 19 października 2010
 
© Zabi