english


faniMani


Wiesław Olechnowicz - prezes Zarządu
Wiesław Olechnowicz

członek założyciel Stowarzyszenia

W 1956 roku uzyskał tytuł inżyniera budownictwa sanitarnego ze specjalizacją ogrzewnictwa i wentylacji na Politechnice Warszawskiej, a w 1961 roku tytuł magistra inżyniera urządzeń sanitarnych w zakresie urządzeń cieplnych i zdrowotnych. Przez kolejne lata pogłębiał swoją wiedzę i zdobywał doświadczenie zawodowe uzyskując uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń i sieci instalacji cieplnych i gazowych na stanowisku dozoru. W 1972 roku ukończył studia podyplomowe z zakresu ciepłownictwa na Politechnice Warszawskiej. Od 1994 roku jest rzeczoznawcą Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych do spraw wentylacji wewnętrznych, klimatyzacji i zewnętrznych instalacji sanitarnych oraz ich eksploatacji.

Na początku kariery zawodowej zajmował się projektowaniem konstrukcji central klimatyzacyjnych i elementów wyposażenia instalacji powietrznych dla morskich jednostek specjalnych budowanych w Stoczni Szczecińskiej i Północnej.

Wśród jego ważnych projektów jest opracowanie koncepcji wentylacji i klimatyzacji w Filharmonii Warszawskiej. Projektował lub modernizował również instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne m.in. w Zakładach Wedla i w Teatrze Komedia, w studiach TVP, w Pałacu Kulturz i Nauki, w hotelu Holiday Inn w Warszawie, a także w Ratuszu i Muzeum Narodowym w Gdańsku oraz projektował i realizował wiele innych innowacyjnych rozwiązań zastosowanych w obiektach publicznych i przemysłowych. Sam nadzorował większość prowadzonych prac.

Życie zawodowe związał z Warszawą, gdzie pracował w firmach i ośrodkach zajmujących się zastosowaniem w polskim budownictwie rozwiązań wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczych, m.in. w Biurze Projektów Instalacji Przemysłowych INSTALPROJEKT, w Centralnym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Techniki Instalacyjnej INSTAL, w Przedsiębiorstwie Urządzeń Wentylacyjnych KLIMAT, w Przedsiębiorstwie Instalacji i Eksploatacji Systemów Ogrzewania i Klimatyzacji TERMOKLIM S.A. oraz w COBRTI INSTAL. We wszystkich firmach pełnił funkcje kierownicze.

Nadal współpracuje z biurami projektowymi i firmami instalatorsko-budowlanymi projektując i opiniując nowoczesne rozwiązania instalacyjne.

Poza pracą zawodową zaangażowany jest w działalność społeczną, m.in. organizacji zawodowych i branżowych.

Przez 21 lat pełnił funkcję prezesa warszawskiego oddziału Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych. Zasiadał również w Stołecznej Radzie Naczelnej Organizacji Technicznej.

Był wielokrotnie odznaczany za działalność zawodową i społeczną, m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi.

W latach 2002 ? 2010 sprawował funkcję przewodniczącego Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, a od 2010 roku został członkiem komisji kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Od 2011 roku jest Sekretarzem Generalnym Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.

W Pierwszej Warszawskiej Agendzie 21 pełnił funkcję skarbnika i wiceprezesa.

Wśród jego zainteresowań znajdują się polityka, ekonomia i historia.

 
© Zabi