english


faniMani


Magdalena Głogowska - wiceprezes Zarządu

 

mglogowska

W 1999 roku ukończyła Wydział Nauk Społecznych na Uniwersytecie Śląskim, uzyskując tytuł magistra politologii, ze specjalizacją samorząd lokalny. W 2002 roku ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach i otrzymała tytuł menadżera środowiska. Dwa lata później zdobyła umiejętności jako specjalista public relations na podyplomowych studiach Uniwersytetu Warszawskiego.

Magda pracowała w Śląskim Związku Gmin i Powiatów jako koordynator projektów, potem została zatrudniona na stanowisku konsultanta i koordynatora w Umbrella Project realizowanym przez United Nations Development Programme. Następnie była koordynatorem współpracy międzynarodowej w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Od 2008 roku Magda pracuje w Instytucie Ochrony Środowiska ? Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie, realizując projekty badawcze w Ośrodku Zrównoważonego Rozwoju.

Przez wiele lat działała społecznie w Aegee Polska (Antena Katowice) i w Stowarzyszeniu Młodych Demokratów (koło w Bytomiu). Od 2006 roku jest członkiem Pierwszej Warszawskiej Agendy 21, a od 2007 roku jej wiceprezesem.

Magda ma na swoim koncie, m.in.:

 • Kierowanie projektem ?Rowerem po Śląsku? - stworzenie sieci tras rowerowych oraz promocja zrównoważonego transportu w gminach i powiatach województwa Śląskiego (1999 -2001)
 • Kierowanie projektem ?Rozwój turystyki w gminach i powiatach województwa Śląskiego (1999 ? 2002)
 • ?Przygotowanie Sieci Specjalistów d.s. Funduszy UE w samorządach województwa Śląskiego? (2000 -2001)
 • Kierowanie projektem ?Eko gmina, Eko powiat ? wsparcie zrównoważonego rozwoju w gminach i powiatach województwa Śląskiego? (2001 ? 2002)
 • Koordynowanie i konsultacje w projekcie Phare Access pod nazwą ?To EU environmental compliance audit for local authorities in Poland and Lithuania? (2002)
 • Koordynowanie i konsultacje wspólnego projektu Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Rządu Holenderskiego i Rządu Polskiego pod nazwą ?Assessment and Development of Local Sustainable Development strategies in Poland, Lithuania and Ukraine? (2002 ? 2004)
 • Koordynator Centrum Doskonałości Biomedycyny Molekularnej - finansowanego z 6 Programu Unii Europejskiej (2004 ? 30.04.2006).
 • Udział w projekcie ?Odpady nieorganiczne przemysłu chemicznego ? Foresight technologiczny? w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (2011 ? 2012)
 • Udział w projekcie ?Modele działalności gospodarczej w gminach położonych na obszarach Natura 2000?
 • Udział w projekcie ?Modele konfliktów społecznych na obszarach objętych ochroną w ramach sieci Natura2000 w Polsce?
 • Kierowanie międzynarodowym projektem BEAM21 ?Blended capacity ? building on sustainable energy measures and action plans for European municipalities? oraz koordynowanie prac polskiego zespołu (2010 - 2012)
 • Współpracę przy przygotowaniu i realizacji projektu ?Mazowiecka Agenda Klimatyczna? (2011).

Dziedziny, którymi zajmuje się Magda to:

 • Programowanie zrównoważonego rozwoju
 • Zarządzanie środowiskiem
 • Komunikacja społeczna
 • Public relations
 • Zarządzanie projektami.

Uczestnicząc w wielu szkoleniach i kursach Magda podniosła swoje kwalifikacje, które wykorzystuje m.in. w projektach przygotowywanych przez Stowarzyszenie. Najważniejsze ukończone kursy to:

 • ?Sustainable transport for Europe? - Uniwersytet Techniczny Delft, Holandia (1997)
 • ?Family Companion Programme? organizowany przez Camp America Work and Travel - 3 miesięczny pobyt (New York, 1998)
 • Szkolenie specjalistów d.s. Funduszy UE, Fundacja Edukacji Ekonomicznej (2000 -2001)
 • Szkolenie lokalnych audytorów zrównoważonego rozwoju, UNDP Umbrella Project (2003)
 • ?Local Agenda and participatory budget?, Socrates (Walencia, 2006).

Od 2008 roku Magda bierze udział w pracach Komisji Dialogu Społecznego ds. Wisły w Warszawie, która działa przy Prezydencie m.st. Warszawy.

Magda jest doktorantką Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W zarządzie Pierwszej Warszawskiej Agendy 21 odpowiada za kontakty i współpracę zagraniczną, wykonuje szereg zadań wynikających z obowiązków członka zarządu stowarzyszenia oraz z prowadzonych projektów.

Prywatnie jest mężatką i mamą dwóch córek, z którymi odkrywa fascynujące tajemnice polskiej przyrody.

 
© Zabi