english


faniMani


Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do udziału w cyklu seminaryjno-warsztatowym pod nazwą Mazowiecka Agenda Klimatyczna. Jego celem jest opracowanie przez uczestników seminarium i warsztatów społecznego programu działań dla ochrony klimatu aglomeracji warszawskie.

Partnerem projektu jest Miasto Stołeczne Warszawa, które jako jedna z niewielu metropolii europejskich przystąpiło do Porozumienia Burmistrzów ? europejskiej inicjatywy ochrony klimatu i jest członkiem Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć ?Energie Cités?. Miasta i gminy, które przystąpiły do Porozumienia Burmistrzów, zobowiązały się do opracowania i wdrożenia Planu Działań na rzecz Zrównoważonego Zużycia Energii (Sustainable Energy Action Plan - SEAP) oraz do zaangażowania w planowanie energetyczne lokalnych interesariuszy i mieszkańców.

Mazowiecka Agenda Klimatyczna wpisuje się w partycypacyjny model Sustainable Energy Action Plan - SEAP i może stać się wzorem aktywnej współpracy administracji samorządowej i sektora pozarządowego opartej na zasadach uspołecznienia i partnerstwa.

Realizacja Planu Działań na rzecz Zrównoważonego Zużycia Energii, który przygotowany został dla Miasta Stołecznego Warszawy, wymaga zaangażowania wielu partnerów w programy edukacyjne, informacyjne i motywacyjne skierowane do mieszkańców i wszystkich sektorów, od których zależy poprawa efektywności energetycznej w transporcie, budownictwie, inwestycjach publicznych, usługach i innych branżach oraz rozwój energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii. Dlatego tak ważna jest rola organizacji pozarządowych, branżowych, naukowych, oświatowych oraz innych partnerów, których aktywność koncentruje się na tych zagadnieniach.

Program Mazowieckiej Agendy Klimatycznej przewiduje 3 spotkania. Pierwsze - zaplanowane na 20 września 2011r. ? będzie się składać z części seminaryjnej i warsztatowej. Podczas seminarium, zaproszeni przez nas eksperci wprowadzą Państwa w zagadnienia związane z relacjami między gospodarowaniem energią a warunkami klimatycznymi, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki miejskiej. Zaprezentowany zostanie także Plan Działań na rzecz Zrównoważonego Zużycia Energii dla Warszawy. W drugiej części ? warsztatowej, uczestnicy zajmować się będą opracowaniem zakresu i formy społecznego programu działań.

Kolejne 2 spotkania (ich terminy ustalimy podczas spotkania 20 września), przeznaczone będą na pracę nad treścią wspólnego programu ? w trybie warsztatowym.

Uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające ich aktywny udział w projekcie.

Przygotowany wspólnie program będzie opublikowany w witrynie Mazowieckiej Agendy Klimatycznej i oficjalnie przekazany władzom Miasta Stołecznego Warszawy oraz Województwa Mazowieckiego.

Jeśli więc nie obawiacie się Państwo trudnych wyzwań ? bo grupowa praca nad wspólnym programem jest przedsięwzięciem niełatwym, a na dodatek :

 • interesujecie się sprawami zarządzania aglomeracją miejską,
 • działacie na rzecz: ochrony środowiska ? a przede wszystkim klimatu i poprawy warunków życia w mieście,
 • propagujecie ? w różny sposób, efektywne/oszczędne korzystanie z energii i zasobów środowiska, rozwój energetyki opartej na OZE, korzystanie z transportu publicznego, zrównoważone budownictwo, itp.
 • chcecie i potraficie współpracować z innymi, bo dzięki temu można się wiele nauczyć, dowiedzieć i skuteczniej działać,

to bardzo gorąco zapraszamy do udziału w interdyscyplinarnych warsztatach, których efektem będzie społeczny program działań dla ochrony klimatu aglomeracji warszawskiej.

Warunki uczestnictwa w warsztatach:

 1. Uczestnikami warsztatów, mogą być przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz organizacji i wydawnictw branżowych, których przedmiotem działania i zainteresowania są: edukacja ekologiczna i konsumencka, odnawialne źródła energii, energetyka, transport, budownictwo, planowanie przestrzenne i architektura, ochrona zasobów przyrody i krajobrazu, zrównoważony rozwój oraz ochrona klimatu, a także dziedziny mające wpływ na warunki klimatyczne w aglomeracjach miejskich.
 2. Osoby deklarujące udział w warsztatach proszone są o przesłanie wypełnionego zgłoszenia uczestnictwa, którego formularz (do pobrania w formacie *doc) znajduje się na dole warunków uczestnictwa i przesłanie go na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do końca sierpnia 2011r. - wpisując w temacie ?zgłoszenie ? warsztaty?.
 3. Liczba uczestników warsztatów jest ograniczona. O uczestnictwie w warsztatach decydować będzie kolejność zgłoszeń.
 4. Organizator dopuszcza możliwość przedłużenia terminu przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa.
 5. Udział w warsztatach zostanie potwierdzony przez Organizatora wiadomością wysłaną na zwrotny adres e-mail podany w karcie uczestnictwa lub telefonicznie.
 6. Udział w warsztatach jest bezpłatny.
 7. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu na warsztaty.
 8. Harmonogram z terminami, programem i miejscami organizowania warsztatów zostanie wysłany uczestnikom na podany zwrotny adres e-mail. Informacje na ten temat zamieszczone zostaną także na stronie internetowej Pierwszej Warszawskiej Agendy 21 (www.agenda21.waw.pl) w zakładce Mazowiecka Agenda Klimatyczna.

 

Pobierz zgłoszenie uczestnictwa (.doc)

Pobierz zgłoszenie uczestnictwa (.pdf)

Serdecznie zapraszamy

Pierwsza Warszawska Agenda 21

 


PARTNERZY PROJEKTU
Miasto Stałeczne Warszawa
Centrum Środowiska i Rozwojubeam21_small_100
Projekt dofinansowany ze środków
Programu Operacyjnego
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
www.pozytek.gov.pl
FIO_logo
Poprawiony: 01 października 2011
 
© Zabi