english


faniMani


ZAPRASZAMY

na

PRAKTYKI STUDENCKIE

Wszystkich zainteresowanych odbyciem praktyki studenckiej w Pierwszej Warszawskiej Agendzie 21, która jest organizacją pozarządową, prosimy o przesłanie swojego zgłoszenia przez zakładkę ?kontakt? znajdującą się w witrynie internetowej stowarzyszenia:  http://www.agenda21.waw.pl

W zgłoszeniu proszę podać temat ?praktyka? oraz:

 • imię i nazwisko i adres e-mail,
 • nazwę uczelni, wydziału lub kierunku,
 • zainteresowania i umiejętności,
 • preferowany rodzaj prac wykonywanych podczas praktyki.

Studenci odbywający u nas praktykę włączeni zostaną w projekty związane z racjonalnym wykorzystaniem energii i ochrony klimatu: Mazowiecka Agenda Klimatyczna oraz BEAM21 (info na stronach: www.agenda21.waw.pl oraz www.beam21.pl ).

Prace powierzane praktykantom polegać będą m.in. na:

 • przygotowaniu informacji i formularzy na strony internetowe projektów;
 • opracowaniu i redakcji tekstów / artykułów związanych tematycznie z gospodarowaniem energią, odnawialnymi źródłami energii i ochroną klimatu;
 • przygotowaniu i organizacji warsztatów i spotkań tematycznych;
 • prowadzeniu korespondencji e-mailowej z uczestnikami projektów;
 • udziale w pracach finansowo-księgowych;
 • opracowaniu informacji dla mediów i kontaktach z mediami;
 • opracowaniu ankiet i prowadzeniu ewaluacji projektów.

Studenci zgłaszający się na praktykę powinni przedstawić skierowanie lub inny stosowny dokument wystawiony przez uczelnię oraz dziennik praktyk.

Praktykę, w czasie której spodziewamy się efektywnej i twórczej pracy studentów, można odbywać w dowolnie wybranym terminie (od 01.10.2011 do 15.12.2011) w wymiarze czasu wymaganym przez uczelnię. Zadania powierzane praktykantom są nastawione na rozwój posiadanych przez nich umiejętności, zdobywanie nowych doświadczeń i wiedzy oraz służą poszerzeniu kontaktów, koordynacji i organizacji pracy w grupie realizującej konkretny projekt.

Dziękujemy za zainteresowanie.

W imieniu Zarządu  Pierwszej Warszawskiej Agendy 21

Jolanta Pawlak
Sekretarz Zarządu

Poprawiony: 08 października 2011
 
© Zabi