english


faniMani


Łukasz Motylewski - skarbnik
Łukasz Motylewski

W 2005 roku ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Gdańskim na kierunku geografia ze specjalizacją geografia społeczno-ekonomiczna. Tematem jego pracy dyplomowej był ?Wpływ autostrady A2 na środowisko geograficzne aglomeracji warszawskiej?.

Wśród swoich dokonań ma m.in.:

  • Przeprowadzenie na terenie Trójmiasta ankiety na temat wejścia Polski do Unii Europejskiej w ramach akcji sondażowej w 2003 roku
  • Uzyskanie w 2007 roku licencji pilota wycieczek krajowych i zagranicznych.

W Pierwszej Warszawskiej Agendzie 21 działa od 2008 roku. Jako wolontariusz brał udział w większości realizowanych przez Stowarzyszenie projektów, takich jak:

  • ?Praski Labirynt? ? gra terenowa (2008)
  • ?Praski salon fotografii portretowej? w ramach V Praskich Spotkań z Kulturą (2008)
  • Mazowiecka Agenda Klimatyczna (2011).

Był aktywnym uczestnikiem zespołu autorskiego, który opracował przewodnik po terenach nadwiślańskich w Warszawie pod tytułem ?Wędrówki Nadwiślańskie? (2008 i 2010).

Zawodowo zajmuję się m.in. obsługą administracyjną następujących projektów badawczych:

  • od 2010r. - "Innowacyjne technologie dla bezpieczeństwa małego lotnictwa"
  • od 2011r. - "Smart maintenance and analysis of transport infrastructure"
  • w latach 2008-2011r. - "Monitorowanie stanu technicznego konstrukcji i ocena jej żywotności".

Od roku 2009 działa również w Warszawskim Towarzystwie Cyklistów. W wolnych chwilach uprawia turystykę rowerową oraz wędruje po górach.

 
© Zabi