english


faniMani


Park Wiśniewo w Warszawie
Spis treści
Park Wiśniewo w Warszawie
Znikający Park Wiśniewo
Wieloletnie planowanie ? korzystne inwestowanie
Centrum handlowe ? nowa forma ochrony przyrody
Odlesić las i zabudować park
O Parku Wiśniewo napisali
Raport - wartości przyrodnicze Parku Wiśniewo
Wnioski
Wszystkie strony

Opracował Zespół ds. Ochrony Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Białołęki (październik 2012)

Srebrna Góra ? na gruzach zabytkowego dworu

?Srebrna Góra to dawna, historyczna nazwa majątku ziemskiego, położonego w starym parku w Wiśniewie. Zawierucha wojenna i częste zmiany właścicieli, doprowadziły do zniszczenia budowli. Fragmenty budynku, wraz z otaczającym go przepięknym drzewostanem, zostały wpisane do ewidencji zabytków.

Park Wiśniewo to ponad 8 ha obszaru porośniętego starodrzewem w kwartale ulic Modlińska, Podróżnicza, Sąsiedzka, Żywiczna. Teren ten to nie tylko unikalny w skali Warszawy obszar starodrzewu, to również oaza zwierząt i ptaków. Spotkać tu można lisy, sarny, kuny leśne, jeże znajdujące się w Polsce pod ochroną, a także wiele chronionych gatunków ptaków. Zielony teren w obrębie wyżej wymienionych ulic, już w tej chwili stanowi naturalną barierę ochronną dla osiedla przed hałasem i zanieczyszczeniami od ciągle zatłoczonej i zakorkowanej ulicy Modlińskiej?.

Dworek w Srebrnej GórzeGóra gruzu po zburzeniu dworu w Srebrnej Górze

Fot. Dworek w Srebrnej Górze przy ul. Sąsiedzkiej (Białołęka) w 2007r. i góra gruzu po zburzeniu dworu w lipcu 2011r.
(źródło: http://warszawamoimoczkiem.blogspot.com/2007 i Piotr Nowak ? Fotorzepa http://www.zw.com.pl/galeria)

Tak w 2009 roku reklamowało klientom swoje nowe osiedle Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BMI Sp. z o.o. działające na rynku od 1996 r. Osiedle już stoi, ale ani śladu po dworku zajmującym sporą działkę od strony ul. Sąsiedzkiej oraz po wiekowych pięknych drzewach parkowych otaczających dwór.

Fragment fotomapy Warszawy z widokiem nowego osiedla Srebrna Góra

Rys. Fragment fotomapy Warszawy z widokiem nowego osiedla Srebrna Góra oraz pozostałością po zdewastowanym dworze. Wokół dworku widoczne stare, okazałe drzewa (zdjęcie robione wczesną wiosną, więc nie widać liści).

Można by przypuszczać, że deweloper zachwalający uroki nowego osiedla, którego atutem jest sąsiedztwo z parkiem i XIX-to wiecznym dworem, zadba o remont i renowację budynku i stworzy w nim ciekawy dla mieszkańców Wiśniewa program kulturalny. Takie działanie podniosłoby prestiż tego miejsca.

Wydawać by się mogło, że stworzenie w odtworzonym dworku placówki kultury, np. niewielkiej sali widowiskowo-kinowej z zapleczem, sali wystawowej, księgarni i sklepu z płytami, a do tego kawiarni, która w okresie letnim mogłaby rozstawić stoliki pod koronami starych drzew, to rozwiązanie wprost idealne i przynoszące zyski. Ale nic bardziej mylnego.

Dworek okazał się dla BMI przeszkodą w wybudowaniu na działce nr 13/10 w obrębie 4-04-16, na której stał jeszcze niedawno dworek, kolejnej ?szeregówki? o wątpliwej wartości estetycznej i tandetnej architekturze. I choć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Henryków-Wiśniewo z 2000 roku mówią w rozdziale 3., że podstawowym przeznaczeniem tego terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna o wysokości budynków od 1,5 do 2,5 kondygnacji tj. do 10 m npt. i że architektura nowej zabudowy musi być dostosowane do charakteru i gabarytów wartościowych obiektów istniejących z zachowaniem 60% powierzchni biologicznie czynnej, to dla dewelopera dworek nie był obiektem wartościowym ? wręcz przeciwnie.

Plan ustala również w stosunku do obszarów objętych ochroną prawną Konserwatora Zabytków (obszar archeologiczny w rejonie ulicy Weteranów oraz obiekt przy ul. Sąsiedzkiej 12 - wskazanych na rysunku planu), obowiązek uzgadniania wszelkiej działalności na tych działkach, z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Mimo tego, że obiekt był chroniony miejscowym planem zagospodarowania, a Stołeczny Konserwator Zabytków jeszcze w 2009 roku deklarował gotowość jego ratowania, to deweloper wystąpił o pozwolenie na rozbiórkę dworku, a otrzymawszy odmowę odwołał się do Generalnego Konserwatora Zabytków, który zezwolił na likwidację dworu i części parku podworskiego.

Fragment rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Rys. Fragment rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Henryków-Wiśniewo (mpzp) z widocznym terenem MN (60%), gdzie oznaczony został dwór i park dworski do zachowania. Mpzp uchwalony został przez Radę Gminy Warszawa Białołęka w 2000r. ? uchwała nr XXI/306/00 z dnia 07 kwietnia 2000r.
(źródło: http://mapa.um.warszawa.pl)

Zdjęcie osiedla Srebrna Góra

Fot. Zdjęcie osiedla Srebrna Góra przy ul. Sąsiedzkiej
z oferty BMI (źródło: www.bmi.com.pl)

Specjaliści z Zespołu Opiekunów Kulturowego Dziedzictwa Warszawy twierdzą, że takie działanie jest typowe dla inwestorów nastawionych wyłącznie na szybki zysk. Na dodatek zwykle pozostają bezkarni. Doprowadzają zabytek do ruiny, a potem go burzą, bo odtworzyć się już go nie da. Takich przykładów z terenu Warszawy można podać wiele. Taką furtkę dla bezprawia otwiera złe prawo. Dworek chroniony był tylko planem miejscowym i jak widać jego ustalenia były zbyt ogólne, aby nakazać zachowanie i odtworzenie tego obiektu. Stołeczny Konserwator Zabytków nie ma uprawnień, aby nakazać przeprowadzenie prac remontowych, może to zrobić Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

PW BMI ma w aktualnej ofercie mieszkania w budynkach jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, które planuje oddać do użytku w osiedlu Srebrna Góra w 2013 roku. Będą to budynki, które powstaną na gruzach dawnego dworu. I zapewne będzie w nich straszyć duch dawnego właściciela dworu.

Osiedle sąsiaduje z Parkiem Wiśniewo, który w przeszłości stanowił część majątku Srebrna Góra.

Teren Parku może podzielić los dworu, bo inwestorzy od wielu lat próbują ulokować na jego terenie osiedle luksusowych apartamentowców, galerię handlową lub centrum handlowo-rozrywkowe. Ciekawe co na to mieszkańcy osiedla Srebrna Góra ? zapewne takie sąsiedztwo będzie im odpowiadać.

 Poprawiony: 21 czerwca 2013
 
© Zabi