english


faniMani


Natalia Pawlak - przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Natalia Pawlak

Jest absolwentką Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej ukończyła studia pierwszego stopnia (2009). Tytuł magistra uzyskała w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku wiedza o kulturze i animacja kultury. Obie prace dyplomowe dotyczyły aspektów kulturowych Warszawy.

W 2007 roku uzyskała dyplom Europejskiej Akademii Fotografii, a w latach roku 2009 ukończyła studium fotografii Związku Polskich Artystów Fotografików.

W działalność Stowarzyszenia zaangażowała się w 2004 roku. Jeszcze podczas studiów zdobywała doświadczenie w różnych dziedzinach związanych z jej zainteresowaniami i wykształceniem m.in. pracując w wydawnictwie Wiedza i Praktyka (2008 ? 2010), przeprowadzając wywiady i sondy uliczne oraz przygotowując materiały tekstowe do emisji na antenie Antyradia (2009), zarządzając treściami i moderując międzynarodowy portal fotograficzny Placeknow.com (2012), kierując galerią artystyczną i kawiarnią Zadra w Warszawie (2012), zajmując się promocją i informacją w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego.

Jest laureatką wielu konkursów fotograficznych i autorką zdjęć do wielu publikacji, takich jak ?Orientalna Warszawa?, ?Opracowanie ekofizjograficzne do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy?, materiały promocyjne m.st. Warszawy na Światową Wystawę EXPO w Saragossie (2008), ?Przyroda warszawska?, ?Wędrówki Nadwiślańskie?.

W latach 2004 ? 2011 była koordynatorem i asystentką oraz członkiem zespołu autorskiego w wielu projektach realizowanych przez Stowarzyszenie. Większość fotografii ilustrujących artykuły i dokumentacje zamieszczone w witrynie internetowej Pierwszej Warszawskiej Agendy 21 są jej autorstwa. W latach 2007 ? 2012 pełniła funkcję przewodniczącej Sądu Koleżeńskiego w Stowarzyszeniu.

Brała czynny udział w większości realizowanych przez Stowarzyszenie projektów, takich jak:

  • ?Praski Labirynt? ? gra terenowa (2008)
  • ?Praski salon fotografii portretowej? w ramach V Praskich Spotkań z Kulturą (2008)
  • ?Rola prognozy oddziaływania na środowisko w procedurze i praktyce planowania miejscowego? ? seminarium (2008)
  • Mazowiecka Agenda Klimatyczna (2011).

Była aktywnym uczestnikiem zespołu autorskiego, który opracował przewodnik po terenach nadwiślańskich w Warszawie pod tytułem ?Wędrówki Nadwiślańskie? (2008 i 2010).

Jej zainteresowania antropologią kulturową i antropologią wizualną spowodowały, że współpracowała z innymi organizacjami i instytucjami, m.in. z :

  • Fundacją i Galerią Raster przy organizacji międzynarodowego projektu artystycznego ?Willa Warszawa? (2006)
  • Fundacją Arteria przy organizacji Pierwszego Przeglądu Filmów Wietnamskich (2007)

Jej główne zainteresowania to fotografia reporterska, literatura z dziedziny antropologii oraz literatura polska okresu II wojny światowej, snowboard, dobra muzyka i taniec. Opiekuje się przygarniętymi kotami.

 
© Zabi