english


faniMani


 

Pierwsza Warszawska Agenda 21 zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, liderów i przedstawicieli grup zaangażowanych w różne działania na poziomie lokalnym (gminy, dzielnicy czy osiedla) z terenu Warszawy i gmin województwa mazowieckiego sąsiadujących z Warszawą, do wzięcia udziału w cyklu seminaryjno-warsztatowym pod nazwą ?WSPÓLNA PRZESTRZEŃ ? wzmocnienie udziału społecznego w procedurach planistycznych ".

Projekt WSPÓLNA PRZESTRZEŃ ma przygotować uczestników do korzystania z przysługujących każdemu mieszkańcowi prawa do udziału w planowaniu przestrzennym i wskazać jakie możliwości dają procedury udziału społecznego w procesie planistycznym, wyjaśnić wiele kwestii prawnych oraz procedur.

Szkolenie składać się będzie z 3 całodziennych sesji prowadzonych przez specjalistów z rożnych dziedzin związanych z przedmiotem i zakresem planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Sesje seminaryjno-warsztatowe odbędą się w Warszawie w 3 terminach - od września do listopada 2013r.

Warunki uczestnictwa w cyklu seminaryjno-warsztatowym WSPÓLNA PRZESTRZEŃ

  1. Uczestnikami cyklu szkoleń mogą być przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup sąsiedzkich, nieformalnych grup i liderów lokalnych, wspólnot i rad osiedlowych z terenu Warszawy i gmin województwa mazowieckiego sąsiadujących z Warszawą. Przewidujemy również udział przedstawicieli władz i administracji samorządowej.
  2. Uczestnicy zadania zostaną wyłonieni na podstawie zgłoszenia przesłanego do końca lipca 2013r. na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Formularz zgłoszenia został zamieszczony do pobrania na końcu informacji.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu przyjmowania zgłoszeń.
  4. Zwrotna informacja o zakwalifikowaniu się na szkolenie wysłana zostanie na adres mailowy podany w zgłoszeniu.
  5. Osoby zakwalifikowane na szkolenie, które zrezygnują z udziału w nim zobowiązane są do powiadomienia o tym organizatora do końca lipca 2013r.
  6. Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona. O udziale w szkoleniu decydować będzie przede wszystkim kolejność zgłoszeń.
  7. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
  8. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu na zajęcia i noclegu.
  9. Harmonogram szkolenia, w którym podane zostaną terminy, program i miejsca zajęć zostanie wysłany uczestnikom na podany w formularzu zwrotny adres e-mail. Informacje na ten temat zamieszczone zostaną także na stronie internetowej Pierwszej Warszawskiej Agendy 21 (www.agenda21.waw.pl) w zakładce WSPÓLNA PRZESTRZEŃ.
  10. Uczestnicy szkolenia będą otrzymywać na adres e-mail materiały i prezentacje wykorzystywane w czasie zajęć w formie elektronicznej.

 Zapraszamy do udziału w projekcie

Pierwsza Warszawska Agenda 21

Formularz zgłoszenia
Organizator:
agenda logo Projekt dofinansowany ze środków
Programu Operacyjnego
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
www.pozytek.gov.pl
FIO_logo
Poprawiony: 28 sierpnia 2013
 
© Zabi