english


faniMani


Agenda 21 - więcej informacji - Stowarzyszenie Pierwsza Warszawska Agenda 21
Spis treści
Agenda 21 - więcej informacji
Agenda 21 ? globalny program działań
Agenda 21 w Polsce ? lokalny program zrównoważonego rozwoju
Agenda 21 w Warszawie
Stowarzyszenie Pierwsza Warszawska Agenda 21
Wszystkie strony

Stowarzyszenie Pierwsza Warszawska Agenda 21

W 1998 roku grupa osób biorących udział w warsztatach edukacyjnych powołała Społeczny Komitet Dialogu, który przekształcił się w grupę założycielską stowarzyszenia pod nazwą Pierwsza Warszawska Agenda 21.

Od momentu powstania członkowie stowarzyszenia zaangażowani są w liczne projekty i programy lokalne, krajowe i międzynarodowe. Są ekspertami w zakresie zarządzania rozwojem, przygotowują i prowadzą konsultacje społeczne na zlecenie władz samorządowych lub mieszkańców, pracują w zespołach opracowujących ważne dokumenty strategiczne na szczeblu krajowym, wojewódzkim i gminnym, prowadzą wykłady i szkolenia, opracowują opinie, oceny i ekspertyzy oraz projekty aktów prawnych z różnych dziedzin. Prowadzą również zajęcia z dziećmi i opracowują materiały informacyjne i edukacyjne z różnych dziedzin.

Dotychczasowe przedsięwzięcia stowarzyszenia koncentrują się na edukacji i informacji, które są podstawą dobrej i skutecznej współpracy różnych grup społecznych i osób. Przedstawiciele Warszawskiej Agendy 21 brali udział w pracach nad programem i organizacją Ośrodka Konsultacji i Dialogu Społecznego. Byli też zaangażowani w przygotowanie i prowadzenie konferencji pt. "Dostęp społeczeństwa do informacji jako element dialogu na rzecz zrównoważonego rozwoju", która zainaugurowała pracę Ośrodka Konsultacji i Dialogu Społecznego w Urzędzie m .st. Warszawy. Od lutego 1998 r. do stycznia 2000 r. stowarzyszenie wydawało także własny biuletyn informacyjny.

Stowarzyszenie współpracowało z władzami stolicy nad projektem propagującym i rozwijającym selektywną zbiórkę odpadów w mieście. Pierwsza Warszawska Agenda 21 zorganizowała szereg konferencji i seminariów na ten temat. Ich efektem była publikacja ?Szukaj zysku w odzysku? na temat segregacji odpadów i wykorzystania surowców wtórnych, wydana dzięki wsparciu Miasta Stołecznego Warszawy. Członkowie stowarzyszenia współpracowali także z Departamentem Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Efektem współpracy była seria szkoleń dla administracji samorządowej poświęcona ?Roli zagospodarowania przestrzennego w gospodarce odpadami?, które odbywały się w latach 2005 ? 2006.Poprawiony: 19 października 2010
 
© Zabi