english


faniMani


 

WSPÓLNA PRZESTRZEŃ

wzmocnienie udziału społecznego w procedurach planistycznych

Warszawa, Al. Jerozolimskie 44

Budynek d. UNIVERSALU

Program zajęć - 26 września 2013r

Godz. Temat Wykładowca
Zajęcia dnia 26 września 2013r. ? część seminaryjna
9.30 ? 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 ? 10.10 Przywitanie gości, uczestników i wykładowców. Informacje organizacyjne Jolanta Pawlak
Pierwsza Warszawska Agenda 21
Zbigniew Kaiser
Architekt ? projektant planów
10.10 ? 11.45 TEMATY:
  1. Za ład przestrzenny odpowiada gmina
  2. Podstawy prawne sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  3. Współtworzący plan miejscowy
  4. Procedura sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  5. Konsekwencje uchwalenia planu miejscowego
  6. Forma planu miejscowego ? uchwała i załączniki
  7. Wnioski i uwagi do projektów planu miejscowego


Zbigniew Kaiser
Architekt ? projektant planów

Jolanta Pawlak
Pierwsza Warszawska Agenda 21

11.45 ? 12.15 Przerwa na kawę
Zajęcia dnia 26 września 2013r. ? część warsztatowa
12.15 ? 14.30
  1. Jak czytać tekst i rysunek miejscowego planu oraz dokumentów planistycznych ? na wybranym przykładzie
  2. Formułowanie uwag do wybranego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożonego do publicznego wglądu
  3. Prezentacja wyników prac w grupach


Zbigniew Kaiser
Architekt ? projektant planów

Jolanta Pawlak
Pierwsza Warszawska Agenda 21

14.30 ? 14.45 Poczęstunek
14.45 ? 15.30 Przeprowadzenie dyskusji publicznej dotyczącej projektu przykładowego miejscowego planu wyłożonego do publicznego wglądu

Zbigniew Kaiser
Architekt ? projektant planów

Jolanta Pawlak
Pierwsza Warszawska Agenda 21

 

universal-1unversal-2

Pierwsza Warszawska Agenda 21 zaprasza na drugie zajęcia z cyklu seminaryjno-warsztatowego pod nazwą

WSPÓLNA PRZESTRZEŃ ? wzmocnienie udziału społecznego w procedurach planistycznych.

Zajęcia odbędą się 26 września 2013r. (czwartek).

W tym samym miejscu co zajęcia 19 września, w budynku d. UNIVERSALU w Centrum Warszawy, Al. Jerozolimskie 44 (budynek za Rotundą ? na zdjęciu zakryty reklamą Hyundaia), sala 226 na II. piętrze. Wejście od strony parkingu (z tyłu budynku).
Gwarantujemy interesującą część seminaryjną oraz pouczającą i twórczą część praktyczną.
Dojazd komunikacją miejską do Centrum Warszawy. ZAPRASZAMY
Organizator:
agenda logo Projekt dofinansowany ze środków
Programu Operacyjnego
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
www.pozytek.gov.pl
FIO_logo
Poprawiony: 13 września 2013
 
© Zabi